World Robot Games Thailand Championship 2017

To

World Robot Games Thailand Championship เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับคนทุกระดับ ทั้ง เยาวชนและบุคคลทั่วไป ใช้อุปกรณ์หลักคือ แผงวงจรควบคุมที่พัฒนาโดยบริษัทของไทย และมีการคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในรายการ World Robot Games (www.worldrobotgames.com) ซึ่งผู้แข่งขันทั้งหมดจากทุกประเทศที่เข้าร่วมต้องใช้แผงวงจรควบคุมหลักที่พัฒนาโดยบริษัทของไทย ซึ่งก็คือ INEX หรือ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ และเป็นที่น่ายินดีที่ในการแข่งขัน 2 ปีแรกทั้งในปีพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) และพ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยได้รับรางวัล Grand Champion หรือเป็นเจ้าเหรียญทองของการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติรายการนี้ 2 ปีติดต่อกัน

        ในการแข่งขันระดับประเทศ World Robot Games Thailand Championship (WRGTH) ที่ผ่านมา ได้รับความ สนใจจาก ครู อาจารย์ นักเรียน เยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นนปี พ.ศ. 2560 นี้ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จึงได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

WRG THAILAND 2017 Objective

วัตถุประสงค์ WRG Thailand Championship 2017
 • 1. เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน
  หุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2017 ระหว่างวันที่ 10 ถึง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์


  2. เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสออกแบบและสร้างหุ่นยนต์โดยบูรณาการความรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานตามโจทย์ที่กำหนด เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

 • 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจเรียนรู้ด้านระบบควบคุมอัตโนมัติและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์


  4. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแก่เยาวชนและผู้สนใจในด้านระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ร่วมนำพาประเทศเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

 • 5. ส่งเสริมวิสาหกิจของไทยให้เกิดการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนาชาติเนื่องจากแผงวงจรควบคุมหลักของหุ่นยนต์ที่เข้าแข่งขันเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและผลิตขึ้นโดยผู้ประกอบการไทย


  6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับครอบครัวและชุมชน เนื่องจากในการแข่งขันรุ่นโอเพ่นเปิดโอกาสให้ทีมหุ่นยนต์มีสมาชิกเป็นบุคคลในครอบครัวหรือต่างครอบครัวมาร่วมแข่งขันได้ และสมาชิกของทีมหุ่นยนต์ยังสามารถมาจากต่างสถาบันการศึกษาได้ด้วย

Age Categories

อายุเข้าร่วมการเเข่งขันในเเต่ละประเภท

Junior

รุ่น Junior อายุ 8 ปี ถึง 14 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2546 ถึง 2552)

Senior

รุ่น Senior อายุ 15 ปี ถึง 19 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง 2545)

Open

รุ่น Open อายุ 8 ปี ถึง 99 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2461 ถึง 2552)

Regulations Create Robots

ข้อบังคับในการสร้างหุ่นยนต์ ทุกรายการต้องใช้บอร์ดควบคุมของ inex

Sumo Robot Junior & Senior

- ห้ามใช้บอร์ดขับมอเตอร์ภายนอกเพิ่มเติม

- ไม่มีข้อจำกัดเรื่องรุ่นของมอเตอร์และกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่

Sumo Robot Open

- รุ่นโอเพ่น ไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์

- หุ่นยนต์ซูโม่ขา มีเฉพาะรุ่นโอเพ่น

Fire Fighting Junior

- ห้ามใช้บอร์ดขับมอเตอร์ภายนอกเพิ่มเติมสำหรับการขับเคลื่อน

- ให้ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 2 ตัว

- อนุญาตให้เพิ่มวงจรขับมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการดับเพลิงด้วยลมได้ไม่เกิน 2 ตัว ยกตัวอย่าง หากใช้ใบพัดดับเพลิง จะใช้ได้ไม่เกิน 2 ตัว

- ให้ติดตั้งตัวตรวจจับได้ 3 ชนิดคือ ตรวจจับเส้น ตรวจจับกำแพง และตรวจจับเปลวไฟ ไม่จำกัดจำนวน

- ไม่อนุญาตให้ใช้โมดูลเข็มทิศทุกแบบและตัวตรวจจับรหัสล้อ (Encoder)

- ไม่มีข้อจำกัดเรื่องกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่

- ไม่อนุญาตให้ใช้ Brushless motor ในทุกกรณี

Fire Fighting Senior

- ห้ามใช้บอร์ดขับมอเตอร์ภายนอกเพิ่มเติมสำหรับการขับเคลื่อน

- ให้ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 4 ตัว

- อนุญาตให้เพิ่มวงจรขับมอเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการดับเพลิงด้วยลมได้ไม่เกิน 2 ตัว ยกตัวอย่างหากใช้ใบพัดดับเพลิง จะใช้ได้ไม่เกิน 2 ตัว

- ให้ติดตั้งตัวตรวจจับแบบใดก็ได้ จำนวนรวมไม่เกิน 6 ตัว

- ไม่มีข้อจำกัดเรื่องชนิดของมอเตอร์และกำลังไฟฟ้าของแบตเตอรี่

- สนามจะมีอุปสรรคเป็นไม้กลมขนาดเล็ก 5 ท่อน วางบนพื้นสนาม จำนวน 2 ตำแหน่ง ไม่มีทางลาดชัน

- ไม่อนุญาตให้ใช้ Brushless motor ในทุกกรณี

Search & Rescue

- เเข่งขันในรุ่น Open รุ่นเดียว

- ไม่จำกัดอุปกรณ์ใดๆ

Battle BallZ

- เเข่งขันในรุ่น Open รุ่นเดียว

- ไม่จำกัดอุปกรณ์ใดๆ

iBeam Line Tracking Junior & Senior

- ใช้บอร์ด iBEAM เป็นตัวควบคุมเท่านั้น

Innovative Robot

โครงงานระบบอัตโนมัติ

- ใช้บอร์ด i-BOX ในการควบคุม

Rescue / Battle Ballz Award

รางวัลของผู้ชนะการเเข่งขัน WRG Thailand 2017 รายการ กู้ภัย/Battle Ballz
รองชนะเลิศอันดับ 1  (1 ทีม)

3500

บาท

 •  
 • บัตรกำนัล INEX มูลค่า 1,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • สิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน WRG 2017
  ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย
 •  
รองชนะเลิศอันดับ 2  (1 ทีม)

2000

บาท

 •  
 • บัตรกำนัล INEX มูลค่า 1,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • สิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน WRG 2017
  ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย
 •  
รองชนะเลิศอันดับ 3  (3 ทีม)
 • บัตรกำนัล INEX มูลค่า 1,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • สิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน WRG 2017
  ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย
รองชนะเลิศอันดับ 4  (4 ทีม)
 •  
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 •  

Sumo / Fire Fighting Award

รางวัลของผู้ชนะการเเข่งขัน WRG Thailand 2017 รายการ หุ่นยนต์ซูโม่/ดับเพลิง
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สำหรับทีมชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Senoir)

สำหรับผู้ที่ได้รางวัลต้องเรียนต่อปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (ขณะเข้าร่วมแข่งขัน อยู่ระดับชั้น ม.6 )

ผู้ชนะเลิศ

 • เงินรางวัล 7,000 บาท
 • บัตรกำนัล INEX มูลค่า 1,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • สิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน WRG 2017 ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย
 • ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อเเข่งขัน มูลค่า 25,000 บาท จากศูนย์การค้าเซียร์ รังสิตเเละผู้จัดเเข่งขัน
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 ทีม)

 • เงินรางวัล 3,500 บาท
 • บัตรกำนัล INEX มูลค่า 1,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • สิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน WRG 2017 ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย


 • รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 ทีม)

 • เงินรางวัล 2,000 บาท
 • บัตรกำนัล INEX มูลค่า 1,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • สิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน WRG 2017 ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย


 • รองชนะเลิศอันดับ 3 (3 ทีม)


 • บัตรกำนัล INEX มูลค่า 1,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • สิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน WRG 2017 ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย

 • รองชนะเลิศอันดับ 4 (4 ทีม)


 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • iBeam Line Tracing Award

  อันดับที่ 1-4 จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน WRG 2017 ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย

  ผู้ชนะเลิศ

 • เงินรางวัล 3,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 ทีม)

 • เงินรางวัล 2,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 ทีม)

 • เงินรางวัล 1,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 3 (3 ทีม)

 • บัตรกำนัล INEX มูลค่า 1,000 บาท
 • เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร
 • Innovative Robot Award

  อันดับที่ 1-4 จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมการเเข่งขัน WRG 2017 ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย

  ผู้ชนะเลิศ

  เงินรางวัล 3,000 บาท

  เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร

  รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 ทีม)

  เงินรางวัล 2,000 บาท

  เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร

  รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 ทีม)

  เงินรางวัล 1,000 บาท

  เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร

  รองชนะเลิศอันดับ 3 (1 ทีม)

  บัตรกำนัล INEX มูลค่า 1,000 บาท

  เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร

  Plan WRG Thailand 2017

  แผนผัง WRG Thailand Championship 2017

  Sponsor WRG Thailand 2017

  ผู้สนับสนุน WRG Thailand Championship 2017

  Organized by

  Sponsored by

  Supported by

  Contact Us

  ติดต่อเรา
  108 ซอยสุขุมวิท101/2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

  info@inex.co.th

  02-747-7001-4

  Line : Offcial WRG TH